ALOKA PROSOUND

ALOKA PROSOUND

מכשיר אולטרסאונד ALOKA PROSOUND - כולל 2 פרובים ומדפסת

  • משופץ מכויל.
  • במצב עבודה מצוין.

4,000.00

מוצרים קשורים