מכשיר שאיבה (סקשן)

מכשיר שאיבה (סקשן)

מכשיר השאיבה (מכשיר Suction חשמלי) מסייע לחולים עם קשיים בדרכי הנשימה או בזמן ניתוחים שונים, עבורפתיחת נתיב חמצן חופשי בזמן הטיפול .

המכשירים הללו הינם יציבים, פשוטים לתפעול וגם תחזוקתם די קלה.